Personal tools

UNDER CONTRUCTION

Vi er i fuld gang med at renovere hotellet med masser af kærlighed. Vi glæder os til at se dig i foråret 2018.
Kontakt os endelig på info@hornbaekhus.com hvis du har spørgsmål, forespørgsler eller har brug for anden information.

Kærlig hilsen
Hornbækhus

 

We are currently renovating the hotel with lots of Love. We can´t wait to see you in Spring 2018.
Please contact Betinna on info@hornbaekhus.com for requests or information.

Have a nice day
Hornbækhus

Historien

Historien om Hotel Hornbækhus

Hotel Hornbækhus hovedindgangDen første bygning, som siden skulle blive Hornbækhus, blev opført i årene 1904/05 – og blev opført at Frk. Vilhelmine Dahlerup. Huset blev navngivet ”Dahlerups pensionat”. 10 år senere blev huset solgt og i den forbindelse fik det sit nuværende navn ”Hornbækhus”.

Den nye ejer foretager store investeringer – herunder bliver der lagt elektricitet ind i bygning og der bliver udbygget. Det går dog hverken værre eller bedre end at Brandt Nielsen, den nye ejer, må erkende at økonomien ikke holder og i 1921 må han returnere ”Hornbækhus ” til den tidligere ejer Fr. Dahlerup.

Bare et år senere i 1923 sælges Hornbækhus igen. Denne gang til E.L. Johnsen, som åbner stedet som hotelpensionat. Hornbækhus holder i Johnsens tid udelukkende åbent i sommerperioden – det vil sige fra påske til november. Dog holdes der, som et forsøg, juleåbent i december 1926 – uden det store held.

I den kommende 10 års periode opkøber E.L. Johnsen en del huse i nærområdet. Disse indrettes som annekser til henholdsvis ansatte og gæster.

I 1937 bliver vestfløjen opført som en direkte tilbygning til Hornbækhus og samtidig indrettes 1. og 2. sal af hovedbygningen med nye værelser. Hornbækhus bliver et kærkomment opholds sted for borgerskabet – i særdeleshed fra København.

Man kan i flere biografier som omhandler den tid, læse at netop Hornbækhus var et tilbagevendende fænomen, for sommerperioden. Traditionen bliver i øvrigt fulgt op af andre pensioner i nærområdet. Ejeren E.L. Johnsen holder et vågent øje med stedet og er stort set altid at finde på Hornbækhus. Der går historie om, at han optrådte i hvid kittel og tilså enhver bespisning på stedet. Faktisk i en sådan grad, at der i gæstebogen findes et engelsk digt, som beskriver netop det:

Hornbækhus' have
There was a kind man
Wore a white coat
A hotel he ran
In a place remote

The beaches were lovely
The bathing was grand
And as for the Food
It beats any land

We now depart
From Denmark’s shore
With a saddened heart
But weighing MUCH MORE

 

I det hele taget var der I E.L. Johnsen tid et stort antal besøg fra kunstnere – Han indgik en aftale der blev omtalt som “kunst for varer” – det betød at kunstnere kunne bo på Hornbækhus mod – som betaling – at aflevere et kunstgenstand ved afrejsen.

Mange af disse digte m.m. er at finde i det Kongelige Bibliotek – og det er helt sikkert et besøg værd.
Her kommer et par eksempler fra den tid:

Hvor findes der i det ganske land
Et sted så skønt som Hornbæk Strand
I sol – med bølgers brus!

Hvor findes i det høje nord
Et sted, hvor fyr og graner gror
Som her – i Hornbæks grus!

Og hvor i verden kan vi bo
Og finde større sjælero
End her – på Hornbækhus.

Også Piet Hein har haft sin tid på Hornbækhus og det kom der følgende ord ud af:

”DET PERSONLIGE HOTEL”

Til Hornbækhus.

Jeg bor paa et højst usædvanligt hotel,
Hvor alting er præget af ejeren sel’,
Hver plante, der gror i hotelhavens jord,
Kan man se, at han har værnet.
Hvert milligram smør paa hans brød paa hans bord
Kan man smage, han har kærnet.
Og hver sølvgran – af hvilket der ikke er spor –
Kan man føle, han selv har fjernet.

1942  

Også Tintins ”far” Hergé har været blandt gæsterne og har – som tak – efterladt en tegning af Tintin, Kaptajn Haddock og Terry ved Hornbæk Strand, hvori de taler om den dejlige forplejning de har modtaget og ikke undlader at omtale ”snapsen” som en særlig oplevelse.

Herge tegning i Hornbækhus' gæstebog

Tiderne skifter og krigen kommer. Umiddelbart påvirker det ikke Hornbækhus, tværtimod – der bliver flere besøgende på Hornbækhus end tidligere. Men i 1943 kommer tyskerne til Hornbæk og de okkuperer størstedelen af Hornbækhus. Det er primært tyske officerer og deres oppassere som logerer på stedet.

Dele af huset fungere stadig som hotel, om end nogle af fællesarealerne bliver brugt til opmagasinering af møbler og personalet skal vise passersedler for at kunne passe deres arbejde.

Hornbækhus bliver også et sted, hvor der foretages forhør. E.L. Johnsen, skulle ifølge historien, have fungeret som tolk i sådanne forhør. Ansatte kan fortælle, at hans oversættelse foregik på en sådan måde, at flere af de forhørte blev sat på fri fod.

Logo på Hotel Hornbækhus' serviceEfter krigen modtager to tidligere frihedskæmpere et gratis ophold på stedet og kvitterer med følgende digt i gæstebogen:

"Vestre, Frøslev, Dachau
Neuengamme – Hornbækhus
En pragtfuld afslutning på et meget
Broget forår. Da vi nu alligevel skal
Holde op med at være illegale, vil vi
Begå vor sidste ”forbrydelse” ved
Trods de strenge forbud at sige:
TAK HORNBÆKHUS"

Det nuværende logo er faktisk designet af netop de to frihedskæmpere som deres personlige tak.

I stort set samme periode designer professor Steen Ejler Rasmussen ”Skibet” som er et anneks til Hornbækhus og i samme forbindelse designer han det logo, som vi har valgt skal følge stedet.

I 1966 afgår E.L. Johnsen ved døden – og efter at have virket på stedet i over 40 år, ser det ud til at være en ende på en særlig epoke. Et par år inden E.L. Johnsen død, er Trouville på Kystvej brændt ned. Ingeniør Jørgen Glud opkøber resterne og for ikke at få konkurrence fra det etablerede Hornbækhus opkøber han stedet.

I perioden efter sælger Ingeniør Glud ud af annekserne. I den forbindelse bliver Granvænget 6 indrettet til synagoge og fungerer stadig i dag.

Hornbækhus har i Gluds tid et fortsat virke med det samme personale og samme funktioner – dog med det tiltag at der i 1970 starter et koncept – Jacobsens slankeferie. Det er i samme periode at danskerne lærer Simon Spies og Præsten fra Tjæreborg at kende. Og for at klare sig i konkurrencen må man lave sådanne nye tiltag. Det bliver en overvældende succes – og Søren Jacobsen og hans hustru Birthe bliver så populære på konceptet, at de åbner deres egen pension. Jacobsens slankeferie bliver et tilløbsstykke og der findes sågar artikler fra aviserne som omhandler ferieformen.

Hotel Hornbækhus - facadeI 1978 overtager Danida Hornbækhus og i perioden frem til 2002 lever stedet en tilbagetrukket tilværelse som kursuscenter for Udenrigsministeriet. Og netop her starter så historien igen. Huset bliver købt og istandsat og fra maj 2004 vil Hornbækhus igen kunne åbne dørene og byde velkommen i de historiske omgivelser.

Hornbækhus har og vil bevare sin særlige charme og stil – der tages stort hensyn til både bygningen og ikke mindst de oplevelser som ”huset” ligger inde med.

Vi glæder os til at byde velkommen – eller velkommen tilbage til Hornbækhus.